38th COSPAR Scientific Assembly

W dniach 18 – 25 lipca część pracowników Laboratorium Mechatroniki i Robotyki Satelitarnej CBK PAN wzięła udział w 38th COSPAR Scientific Assembly - międzynarodowej konferencji organizowanej przez Komitetu do Spraw Badań Przestrzeni Kosmicznej (COSPAR), który w tym roku odbył się w Niemczech, w Bremie.

COSPAR został utworzony przez Międzynarodową Radę Nauki (International Council of Scientific Unions – ICSU) podczas międzynarodowego spotkania w Londynie w 1958 roku. Pierwsze Space Science Symposium zostało zorganizowane w Nicei w styczniu 1960 roku. Celem COSPAR jest promowanie na poziomie międzynarodowym badań naukowych w przestrzeni kosmicznej, z naciskiem na wymianę wyników, informacji i opinii oraz stworzenie forum otwartego dla wszystkich naukowców do dyskusji na temat problemów, które mogą mieć wpływ na przyszłe badania naukowe przestrzeni kosmicznej.

COSPAR Scientific Assembly to największa tego typu interdyscyplinarna konferencja na świecie poświęcona badaniu przestrzeni kosmicznej, m.in. fizyce układu Słonecznego. Laboratorium Mechatroniki i Robotyki Satelitarnej w tym aspekcie głównie zajmuje się fizyką warstw podpowierzchniowych ciał Układu Słonecznego – a ściślej wymianą ciepła i pomiarem efektywnego przewodnictwa cieplnego.

Podczas sesji tematycznej B02 poświęconej eksploracji Marsa, dr Karol Seweryn wygłosił prezentację pt. ”CHOMIK ‐ Sampling Device of Penetrating Type for Russian Phobos Sample Return Mission,” na temat penetratora CHOMIK na misję Fobos-Grunt konstruowanego obecnie w Centrum Badań Kosmicznych PAN.


W czasie sesji plakatowej zaprezentowane zostały dwa plakaty przygotowane przez pracowników Laboratorium Mechatroniki i Robotyki Satelitarnej związane z wynikami teoretycznymi i eksperymentalnymi badań strumienia ciepła: „Optimal Strategy of Thermal Conductivity Measurements in the Lunar and Cometary Materials” (K. Seweryn, A. Przepiórka, R. Wawrzaszek, M. Banaszkiewicz) oraz „Influence of the Mole Penetrator on Measurements of Heatflow in Lunar Subsurface Layers” (R. Wawrzaszek, M. Drogosz, K. Seweryn, M. Banaszkiewicz, J. Grygorczuk).