8th International Workshop on Robot Motion and Control

W dniach 15 – 17 czerwca 2011 część pracowników Laboratorium Mechatroniki i Robotyki Satelitarnej Centrum Badań Kosmicznych PAN wzięła udział w odbywających się w Bukowym Dworku pod Poznaniem warsztatach: 8th International Workshop on Robot Motion and Control (RoMoCo’11).

Podczas warsztatów naukowcy z polskich i zagranicznych ośrodków badawczych prezentowali referaty poświęcone różnym zagadnieniom związanym z robotyką (m.in. sterowaniu oraz komputerowemu modelowaniu robotów, a także planowaniu trajektorii ich ruchu).

Tomasz Rybus zaprezentował referat pt. „Dynamic simulations of free-floating space robots” (“Symulacje dynamiki swobodnych robotów kosmicznych”) poświęcony zagadnieniom planowania trajektorii manipulatora umieszczonego na satelicie oraz symulacjom manewru przechwycenia uszkodzonego satelity przez satelitę serwisowego wyposażonego w manipulator. Referat spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji. Wyniki przedstawione w referacie zostały opracowane w Centrum Badań Kosmicznych PAN w ramach projektu wykonanego dla przedsiębiorstwa Astrium Space Transportation.

Koncepcja satelita z manipulatorem

Wizja artystyczna satelity serwisowego wyposażonego w manipulator.