Pyrotechnics Workshop i Mechanisms Final Presentation Days w ESTEC

W dniach 9 – 11 marca 2011 część pracowników Laboratorium Mechatroniki i Robotyki Satelitarnej Centrum Badań Kosmicznych PAN wzięła udział w odbywających się w European Space Research and Technology Centre (Noordwijk, Holandia) warsztatach ESA/CNES „Pyrotechnics Workshop 2011” oraz w konferencji „Mechanisms Final Presentation Days”.

Podczas warsztatów i konferencji prezentowano urządzenia pirotechniczne (używane np. do odrzucania stopni rakiet) oraz mechanizmy przeznaczone do zastosowań kosmicznych, a także nowe technologie wykorzystywane przy tworzeniu takich mechanizmów, nad którymi badania prowadzone są w ramach programów finansowanych z funduszy Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Podczas „Mechanisms Final Presentation Days” Marcin Dobrowolski wygłosił prezentację pt. „The novel surface layers for the space mechanisms – development and tests” na temat zbudowanego w Centrum Badań Kosmicznych PAN trybometru do badania w symulowanych warunkach kosmicznych nowych warstw powierzchniowych opracowywanych na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Tomasz Rybus wygłosił prezentację pt. „Key parameters of the mole penetrometers derived from the numerical models and tests in lunar analogue” poświęconą wynikom badań nad penetratorami typu “kret,” które prowadzone są w Centrum Badań Kosmicznych PAN w ramach projektu „Mole penetrator optimization using the numerical model and operational tests”. Podczas tej prezentacji przedstawione zostały najważniejsze parametry tego typu urządzeń oraz wyniki testów penetratora KRET, które zostały przeprowadzone podczas jesienno-zimowej kampanii testowej w pięciometrowym stanowisku badawczym wypełnionym analogiem regolitu księżycowego AGK-2010 (o pierwszych testach w tym stanowisku pisaliśmy wcześniej).

Progres penetratora w materiale o własnościach mechanicznych zbliżonych do własności regolitu księżycowego jest zdecydowanie wolniejszy niż w piasku kwarcowym. Podczas przeprowadzonych testów badano jak zmienia się progres KRET’a w zależności od stopnia ubicia materiału. Nawet w materiale bardzo ubitym, po osiągnięciu pewnej głębokości, penetrator kontynuował zagłębianie się ze stałą prędkością, co pokazuje, że możliwe jest jego wykorzystanie podczas przyszłych misji księżycowych. Następna kampania testowa, tym razem również z wykorzystaniem stanowiska o zmiennej inklinacji, które pozwoli na badanie KRET’a w symulowanych warunkach przyciągania księżycowego, zaplanowana jest na wiosnę.