Solar Orbiter zaakceptowany

Solar Orbiter (SOLO), satelita do obserwacji słońca został zaakceptowany przez Europejską Agencję Kosmiczną do realizacji. Planowane wyniesienie odbędzie się w styczniu 2017, rakietą Atlas V z Centrum Kosmicznego imienia Johna F. Kennedy’ego. Celem misji będzie dokładny pomiar wewnętrznych obszarów heliosfery, powstawania wiatru słonecznego oraz obserwacja polarnych regionów słońca. Jednym z instrumentów, który znajdzie się na pokładzie satelity, będzie X-ray spectrometer/telescope (STIX) do obrazowania spektralnego promieniowania X w zakresie od 4 do 150 keV. Laboratorium Mechatroniki i Robotyki Kosmicznej jest zaangażowane w przygotowanie systemu kontroli termicznej instrumentu.

Więcej na temat Solar Orbitera TUTAJ