Testy manipulatora w projekcie Grant 94

W ramach realizowanego wspólnie z Katedrą Robotyki i Mechatroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie projektu „Testowanie robotów kosmicznych na modelu autonomicznego helikoptera” odbyła się ostatnio seria testów zbudowanego w CBK PAN manipulatora na bezzałogowym śmigłowcu. Pierwszy etap testów miał miejsce 22 grudnia 2011, zaś drugi etap 13 stycznia 2012. Ze względu na zimowe warunki i niesprzyjającą pogodę (silny wiatr) loty wyposażonego w manipulator śmigłowca odbywały się wewnątrz wynajętej hali. Podczas testów przeprowadzono różne sekwencje ruchów manipulatora, a wpływ tych ruchów na zachowanie śmigłowca kompensowany był ręcznie poprzez układ zdalnego sterowania śmigłowcem. W celu późniejszej analizy zbierane były sygnały pochodzące z autopilota śmigłowca, a także dane z umieszczonych na śmigłowcu oraz na końcówce manipulatora układów akcelerometrów mierzących przyspieszenia. Następnym etapem będą testy, podczas których śmigłowiec będzie odbywał lot autonomiczny.

Rys. Zbudowany w CBK PAN manipulator na bezzałogowym śmigłowcu Aquila podczas lotu testowego w dniu 13.01.2012.