Tribology Workshop i Mechanisms Final Presentation Days w ESTEC

W dniach 16 - 17 lutego 2012 kilkoro pracowników Laboratorium Mechatroniki i Robotyki Satelitarnej Centrum Badań Kosmicznych PAN wzięło udział w odbywających się w European Space Research and Technology Centre (Noordwijk, Holandia) warsztatach ESA/CNES „Tribology Workshop” oraz w konferencji „Mechanisms Final Presentation Days”.

Pierwszego dnia prezentowane były głównie wyniki badań trybologicznych przeprowadzonych na  materiałach i powłokach przeznaczonych do zastosowań kosmicznych.  O swoich osiągnieciach opowiadali przedstawiciele czołowych europejskich laboratoriów zajmujących się tą tematyką.

Było to szczególnie interesujące dla Centrum z uwagi na rozwijany od lat projekt specjalnego tribometru. Jego unikalną cechą jest możliwość przeprowadzania badań na próbkach w warunkach wysokiej próżni.

Drugi dzień poświęcony był prezentacjom rozwiązań urządzeń mechatronicznych przeznaczonych do zastosowań kosmicznych. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się projekt penetratora do wbijania w analog regolitu planetarnego. Idea urządzenia jest odzwierciadleniem  mechanizmu używanego przez osę drzewną – drobnego owadu, który składa jaja we wnętrzu drzew.

Tego dnia, pracownicy Centrum Badań Kosmicznych: Marta Tokarz i Bartosz Kędziora,  zaprezentowali Ultra-lekki Manipulator Planetarny. Pomysłodawcą i kierownikiem projektu jest dr Jerzy Grygorczuk. Projekt został sfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Najważniejszymi zaletami manipulatora są: daleki zasięg ramienia (ponad 3 m), trzy stopnie swobody oraz stosunkowo mała masa urządzenia (~2,5 kg). Główną częścią mechanizmu są dwie równoległe stalowe taśmy napędzane przy użyciu układu napędowego składającego się z dwóch silników.  Jeden z nich odpowiada za rozwijanie taśm, a drugi za ich zwijanie. Ważną części urządzenia jest także system odciągów wspomagający taśmy i zwiększający udźwig całego manipulatora.

Prezentacja cieszyła się szerokim zainteresowaniem, co w przyszłości, mamy nadzieję, będzie skutkowało propozycją wzięcia udziału w misji kosmicznej.