Fizyka powierzchni planetarnych

W ramach różnorodnych projektów, w których udział bierze zespół Laboratorium Mechatroniki Kosmicznej, szczególne miejsce zajmują zagadnienia związane z fizyką powierzchni planetarnych.

W kręgu zainteresowań zespołu znajdują się zagadnienia wytrzymałościowe oraz termiczne materiałów składowych powierzchni skalistych ciał Układu Słonecznego takich jak planety, księżyce planet, planetoidy, asteroidy itp.

Badania obejmują zarówno analizy teoretyczne, takie jak:
- modelowania numeryczne procesu zagłębiania się mechanizmów penetrujących w grunt ciał skalistych US,
- modelowanie numeryczne zjawisk transmisji ciepła,
- rozważania analityczne wyżej wymienionych zjawisk,
oraz testy laboratoryjne prowadzone w oparciu o materiały – symulanty gruntów ciał kosmicznych.

Laboratorium dysponuje miedzy innymi materiałami będącymi oficjalnymi i kwalifikowanymi symulantami gruntu księżycowego JSC1-A oraz CHENOBI, oraz materiałami – symulantami gruntów kometarnych i asteroidalnych. Laboratorium dysponuje również zestawem różnorodnych typów sensorów i wyposażenia przeznaczonego do badań.