Sterowanie systemami mechanicznymi

Laboratorium Mechatroniki i Robotyki Satelitarnej realizuje badania nad technikami kontroli systemów mechanicznych. Prace te dotyczą zarówno rozważań teoretycznych, mających na celu poprawę zrozumienia takich zagadnień jak sterowanie optymalne czy sterowanie adaptacyjne, jak i rozwiązywania konkretnych problemów praktycznych.

Analizowane przypadki dotyczą zwykle układów o specyficznych cechach (np. układy nieholonomiczne) oraz warunkach pracy (próżnia). W szczególności, prowadzone są projekty w następujących obszarach: manipulatory kosmiczne, systemy stabilizacji orientacji satelitów (AOCS), sterowanie formacjami satelitarnymi i inne.

Podejmowane problemy koncentrują się zwykle wokół zjawisk i wymogów o krytycznym znaczeniu dla misji przyrządów kosmicznych budowanych w Centrum Badań Kosmicznych PAN.