Prototyp małego teleskopu CTA już zainstalowany w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie!

Zespół konstruktorów z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN opracował projekt i zbudował prototyp struktury mechanicznej oraz napędu małego teleskopu Czerenkowa. Teleskop ten, o ogniskowej 5.6 m oraz średnicy zwierciadła 4 m, zaopatrzony będzie w nowatorską w pełni cyfrową kamerę zbudowaną z fotopowielaczy krzemowych.

 

29 listopada 2013 r. w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie stanęła struktura mechaniczna prototypu małego teleskopu dla Obserwatorium CTA. Prototyp ten został zmontowany przez pracowników przedsiębiorstwa Ponar-Żywiec i jest gotowy do testów. W IFJ PAN trwają obecnie prace nad stworzeniem pełnej wersji elektroniki sterującej teleskopu oraz systemu monitoringu. Zanim jednak możliwe będą planowane próbne obserwacje Mgławicy Krab – świecy standardowej astronomii gamma – teleskop musi zostać jeszcze wyposażony m.in. w zwierciadła i kamerę. Prace nad budową tych komponentów są obecnie prowadzone w instytucjach Polskiego Konsorcjum Projektu CTA i współpracującego zespołu z Uniwersytetu w Genewie. Uroczysta inauguracja prototypu struktury małego teleskopu planowana jest na wiosnę 2014 r. W pełni wyposażony, gotowy do pomiarów teleskop powinien być ukończony do końca przyszłego roku.

 

W Centrum Badań Kosmicznych PAN w ramach projektu opracowano między innymi: Prototyp mechanizmu do zmian położenia luster w teleskopie w celu kompensacji minimalnych zmian geometrii teleskopu wywołanych czynnikami zewnętrznymi.

Prototyp lustra wykonanego kompozytu w technologii SMC.

Opracowano koncepcję systemu sterowania lustrami w celu uzyskania optymalnego pomiaru z teleskopu.