Aktualności

 • 21.08.2013
  Aby poruszać manipulatorem potrzebny jest napęd. W przypadku Lemura będą to silniki elektryczne. Nie będą one jednak bezpośrednio napędzać poszczególnych członów manipulatora. Pomiędzy silnikiem a członem będzie przekładnia.
 • 09.08.2013
  Początkowo zaproponowano cztery różne architektury manipulatora:
 • 07.08.2013
  W pierwszej kolejności należy zadać sobie pytanie, jaki jest cel opracowywania manipulatora satelitarnego. Czy ma on spełniać jakieś określone zadanie, czy może ma być urządzeniem uniwersalnym o wielu zastosowaniach?
 • 09.05.2013
  Opracowanie i budowa prototypu manipulatora satelitarnego (WMS-Lemur) jest przedsięwzięciem niezwykle złożonym. Aby móc przeprowadzić projekt należało w pierwszej kolejności nałożyć dwa ograniczenia.
 • 12.12.2012
  Test-bed for the investigations of the dynamics of planar manipulators working in the simulated microgravity conditions is located in the Laboratory of the Dynamics of Space Manipulators.
 • 12.12.2012
  W Pracowni Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych znajduje się stanowisko testowe służące do badania dynamiki manipulatorów płaskich w warunkach symulowanej mikrograwitacji.