Cel budowy manipulatora WMS-Lemur oraz jego zadania

W pierwszej kolejności należy zadać sobie pytanie, jaki jest cel opracowywania manipulatora satelitarnego. Czy ma on spełniać jakieś określone zadanie, czy może ma być urządzeniem uniwersalnym o wielu zastosowaniach? Odpowiedzi na te pytania były znane przed rozpoczęciem projektu, jednak jego pierwsza faza polegała na weryfikacji początkowych założeń i określeniu dokładnych ram projektu. Należało odpowiedzieć między innymi na takie pytania:

- jakie zadania ma realizować WMS-Lemur

- z jakimi obiektami ma współpracować

- jaki ma być charakter współpracy z wybranymi obiektami (aktywny czy pasywny)

- w jaki sposób testować tego typu urządzenie

Próbując odpowiedzieć na wyżej zadane pytania określono możliwe scenariusze pracy manipulatora.

Scenariusze operacyjne:

- dokowanie do satelity w celu obsługi serwisowej

- obserwacja satelity docelowego

- przesunięcie satelity docelowego na inną orbitę (niższą)

- serwisowanie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Scenariusze testowe:

- test w laboratorium pierwszego prototypu zredukowanego do podwójnego odwróconego wahadła

- test we wnętrzu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

- test w laboratorium przy wykorzystaniu odciągów