WMS-Lemur Work Package i Deadline

Opracowanie i budowa prototypu manipulatora satelitarnego (WMS-Lemur) jest przedsięwzięciem niezwykle złożonym. Aby móc przeprowadzić projekt należało w pierwszej kolejności nałożyć dwa ograniczenia. Pierwsze związane z zakresem prac. Co ma być zrobione w ramach projektu, a co już wykracza poza projekt. Do tego celu rozbija się sformułowany cel na cele pośrednie, zwane Work Package, a te z kolei na poszczególne zadania. W przypadku WMS-Lemur stworzono siedem Work Package’ów, do każdego z nich jest przypisana osoba odpowiedzialna za tą część projektu.

WP1 – Definicja Wymagań.

WP2 – Mechanika Manipulatora

WP3 – Układ Sterowania

WP4 – Elektronika Manipulatora

WP5 – Testy

WP6 – Analiza wyników

WP7 – Rozpowszechnianie wyników

Niektóre zadania mogą być prowadzone równolegle natomiast inne muszą być ułożone w szereg ze względu na to, iż warunkiem rozpoczęcia danego zadania jest uzyskanie wyników z zadania poprzedniego.

Drugim ograniczeniem, być może najważniejszym, jest czas. Wszystkie zadania od pierwszego do ostatniego w projekcie, należy umieścić na osi czasu. W tym projekcie na wykonanie wszystkich zadań mamy 24 miesiące. Oznacza to, że w październiku 2013 projekt musi zostać zakończony. Jest to tak zwany deadline.