AIAA Guidance, Navigation and Control Conference w Minneapolis, USA

Pracownicy Laboratorium Mechatroniki i Robotyki Satelitarnej wzięli udział w kolejnej edycji konferencji „Guidance, Navigation and Control Conference” organizowanej przez Amerykański Instytut Aeronautyki i Astronautyki (American Institute of Aeronautics and Astronautics).W tym roku odbyła się ona w dniach 13 – 16 sierpnia w Minneapolis, MN. Podczas konferencji dr inż. Karol Seweryn przedstawił referat „Manipulator Mounted on a Satellite versus Manipulator Mounted on UAV Helicopter – Comparative Study” (“Manipulator umieszczony na satelicie w odniesieniu do manipulatora umieszczonego na bezzałogowym śmigłowcu – studium porównawcze”), który zawiera wyniki prac prowadzonych w ramach projektu „Testowanie robotów kosmicznych na modelu autonomicznego helikoptera”. Projekt ten realizowany jest wspólnie z Katedrą Robotyki i Mechatroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Oprócz tego dr Seweryn poprowadził na konferencji dwie sesje tematyczne: „Sensing Systems in Aerospace Robotics” oraz „Motion Planning in Aerospace Robotics”.