O nas

Laboratorium Mechatroniki i Robotyki Satelitarnej jest częścią Centrum Badań Kosmicznych, instytutu Polskiej Akademii Nauk utworzonego w 1976 roku. Nasz zespół brał, i bierze udział w wielu międzynarodowych projektach, m.in. w misji Bepi-Colombo, Cherenkov Tellescope Array (CTA), misji Rosetta, misji Chandrayaan-1, misji Fobos-Grunt, Lunar Geophysical Package (L-GIP), czy misji Obstanovka.

Współpracujemy z wieloma polskimi zagranicznymi instytucjami, m.in. z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), Narodową Agencją Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA), Instytutem Badań Kosmicznych Rosyjskiej Akademii Nauk, Niemieckim Centrum Kosmicznym (DLR), GeoPlanet, Akademią Górniczo-Hutniczą czy Politechniką Warszawską.

Idea stworzenia Laboratorium Mechatroniki i Robotyki Satelitarnej opiera się na trzech głównych kategoriach: Ludzie, Projekty, Aparatura – Infrastruktura.

Wieloletni pracownicy Centrum Badań Kosmicznych, młodzi doktorzy i doktoranci wykształceni w studium doktoranckim CBK PAN, oraz absolwenci z wykształceniem politechnicznym i uniwersyteckim stanowią istniejące zaplecze. Takie połączenie doświadczenia, profesjonalizmu, ambicji i innowacyjnego podejścia do stawianych problemów pozwala na szybki i precyzyjny rozwój tworzonego laboratorium.

Szereg projektów, których realizacja właśnie się rozpoczyna pozwala poprzez absorpcję zaplecza finansowego na podtrzymanie i stymulowanie rozwoju zarówno zasobów ludzkich jak również maksymalne wykorzystanie aparatury badawczej. Trzeci aspekt, będący warunkiem koniecznym osiągnięcia celów to aparatura naukowo badawcza i zaplecze infrastrukturalne pozwalające na materializację wysoko kwalifikowanej myśli naukowo–technicznej.