Press Releases

 • 23-06-2010

  W Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie rozpoczęto prace nad budową penetratora geologicznego CHOMIK, przeznaczonego dla rosyjskiej misji kosmicznej Fobos-Grunt. Za kilka lat pobrana przez penetrator próbka gruntu Fobosa, jednego z księżyców Marsa, powinna trafić na Ziemię.

 • 12-01-2011

  We wrześniu 2010 roku został zintegrowany model strukturalno-termiczny (STM) instrumentu CHOMIK. Wymiarami, kształtem i masą model ten zbliżony jest do wersji lotnej, która poleci na misję Fobos-Grunt. Zawiera on dwa prototypowe mechanizmy: mechanizmu nożycowego zabezpieczającego i zwalniającego penetrator oraz separacji kontenera. Model ten zawiera również replikę elektroniki reprezentując zużycie energii i generowane ciepło.  Ponadto STM służy temu by sprawdzić czy urządzenie jest kompatybilne z manipulatorem skonstruowanym w Stowarzyszeniu Naukowo-Produkcyjnym Siemiona A. Ławoczkina.

 • 28-04-2011

  Instrument CHOMIK, skonstruowany w Centrum Badań Kosmicznych PAN w celu pobrania próbki gruntu z jednego z marsjańskich księżyców, ma za sobą pierwszy etap podróży. Po przeprowadzeniu udanych testów model lotny przekazano do Moskwy. W Instytucie Badań Kosmicznych Rosyjskiej Akademii Nauk przyrząd zostanie zintegrowany z manipulatorem lądownika misji Fobos-Grunt i za kilka miesięcy poleci w kierunku Marsa.

 • 10-11-2011

  W związku ze startem rosyjskiej sondy międzyplanetarnej Fobos-Grunt z polskim instrumentem geologicznym CHOMIK na pokładzie, Centrum Badań Kosmicznych PAN przygotowało obszerny zestaw materiałów informacyjnych dla dziennikarzy

 • 14-11-2011

  Fobos, większy z dwóch księżyców Marsa, od dawna przyciąga uwagę naukowców świata. Jego niewielka gęstość i egzotyczna orbita doprowadziły w połowie ubiegłego wieku do sformułowania fantastycznej hipotezy, że może być obiektem sztucznym, metalową skorupą zbudowaną przez Marsjan. Ostatecznie Fobos okazał się naturalnym ciałem niebieskim. Jego pochodzenie do dziś pozostaje jednak zagadką.

 • 14-11-2011

  Fobos-Grunt to pierwsza rosyjska misja międzyplanetarna od 1996 roku, realizowana niemal w całości za pomocą nowych urządzeń i technologii. Sonda została wyposażona w duży zestaw przyrządów badawczych, skonstruowanych w ośrodkach naukowych Austrii, Białorusi, Chin, Francji, Niemiec, Polski, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, USA, Węgier oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej.

 • 14-11-2011

  Instrument CHOMIK, zaprojektowany i skonstruowany w Laboratorium Mechatroniki i Robotyki Satelitarnej Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie, jest przyrządem przeznaczonym do prowadzenia badań geologicznych w warunkach mikrograwitacji.

 • 14-11-2011

  Każdej akcji towarzyszy reakcja. Ta fundamentalna zasada fizyczna w warunkach nikłej grawitacji sprawia poważne problemy. Wbijanie penetratora geologicznego w grunt ciała niebieskiego o niewielkiej masie może prowadzić do powstania sił reakcji zdolnych nawet do przewrócenia lądownika.

 • 14-11-2011

  Prace prowadzone w Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie w zakresie geologii pozaziemskiej, w tym mikrograwitacyjnej, wpisują się w program eksploracji kosmosu formułowany obecnie przez Unię Europejską i Europejską Agencję Kosmiczną ESA. Zakłada on m.in. możliwość realizowania badań geologicznych na innych obiektach Układu Słonecznego, w tym pobieranie próbek gruntu z warstw powierzchniowych i podpowierzchniowych.

 • 14-11-2011

  (Wywiad jest autoryzowany; CBK PAN i autor wyrażają zgodę na jego publikację w całości lub niemodyfikowanych fragmentach, podwarunkiem podania danych identyfikujących rozmówcę i instytucję naukową.)