Monika Ciesielska

mgr
Monika
Ciesielska
Specjalizacja: 
Zarządanie projektami badawczymi
Stanowisko: 
Kierownik wykonawczy
Nr telefonu: 
+48 22 4966 405