Analiza sensorów: CENA, SWIM, SIR2 (misja Chandrayaan-1)


Nazwa projektu: Analiza modalna i harmoniczna sensorów CENA, SWIM (misja Chandrayaan-1)
Uczestnicy projektu: K. Seweryn
Status: zakończonoChandrayaan-1 jest pierwszą indyjską sondą kosmiczną i sztucznym satelitą Księżyca.

Do jego głównych celów należy:
- przeprowadzenie obserwacji powierzchni Księżyca w zakresie promieniowania widzialnego, bliskiej podczerwieni i promieniowania rentgenowskiego o niskiej i wysokiej energii;
- wykonanie trójwymiarowej mapy powierzchni Księżyca o rozdzielczości 5 - 10 m;
- wykonanie map rozmieszczenia pierwiastków chemicznych i minerałów na Księżycu.

Chandrayaan-1 funkcjonował na orbicie wokół Księżyca przez 293 dni, więc mniej niż połowę czasu misji, mającej trwać dwa lata. Sonda wykonała ponad 70 000 zdjęć oraz zebrała dane o zawartości minerałów i pierwiastków chemicznych na powierzchni Księżyca

Wkład naszego laboratorium w misję Chandrayaan-1 polegał na przeprowadzeniu analiz modalnych i harmonicznych sensorów:
- CENA (sensor atomów neutralnych niskich energii),
- SWIM (monitor wiatru słonecznego),
- SIR 2 (spektrometr bliskiej podczerwieni).

Do wykonania obliczeń wykorzystano Metodę Elementów Skończonych poprzez zastosowanie oprogramowania ANSYS.

Usytuowanie sensorów CENA, SWIM na indyjskiej sondzie kosmicznej Chandrayaan-1
Model instrument CENA podzielony na elementy skończone