Analiza termalna elementu MPOI instrumentu Mertis na misję Bepi-Colombo

Nazwa projektu: Analiza termalna elementu MPOI instrumentu Mertis na misję Bepi-Colombo Uczestnicy projektu: T. Kuciński, K. Seweryn, M. Rataj Współpraca: Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) Status: w trakcie realizacji
Bepi-Colombo jest misją Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), zaplanowaną w kooperacji z japońską agencją kosmiczną JAXA. Jej celem jest badanie Merkurego, planety znajdującej się najbliżej Słońca. Europejscy naukowcy uważają tę misję za jedno z największych wyzwań, głównie ze względu na bliskie położenie Merkurego w stosunku do Słońca. Stwarza to duże trudności w przygotowaniu satelity i prowadzeniu obserwacji. Misja jest ogromnym, ale bardzo ciekawym przedsięwzięciem. Wszystkie dotychczasowe misje międzyplanetarne ESA były związane ze stosunkowo zimnym obszarem Układu Słonecznego. Bepi-Colombo będzie pierwszą misją w rejon "gorący." Laboratorium Mechatroniki i Robotyki Satelitarnej prowadzi prace nad analizą termiczną elementu MPOI będącego częścią instrumentu MERTIS (Mercury Thermal Infrared Spectrometer) - spektrometru podczerwieni. Celem obliczeń jest uzyskanie następujących wyników: - rozkład pola temperatury, - naprężenia termiczne, - wartości przemieszczeń.

Schemat instrumentu
Przykładowa analiza z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych