ESMO - doradztwo

Nazwa projektu: Analiza termiczna satelity ESMO (doradztwo) Wykonawcy: Politechnika Warszawska (PW), Studenckie Koło Astronautyczne (SKA) Uczestnicy projektu ze strony CBK: K. Seweryn, M. Drogosz Status: w trakcie realizacji
ESMO, czyli European Student Moon Orbiter jest trzecią misją Europejskiej Agencji Kosmicznej w programie edukacyjnym Education Satellite Program. Jego powstanie jest możliwe dzięki doświadczeniu zyskanemu w misjach SSETI Express i ESEO. Członkowie SKA odpowiadać będą za termikę satelity, a nazwa grupy to Thermal Control System (TCS). Rola CBK sprowadza się do doradztwa w zakresie: - satelitarnego balansu energii, - modelowaniu procesów wymiany ciepła, - projektowania systemu.