Observer

Nazwa projektu: Observer - Krzepkie, nienadzorowane wizualne rozpoznawanie ruchu niekooperującego satelity do przechwytywania na robicie (Robust, unsupervised visual motion recognition of non-cooperative satellite for on-orbit capture)
Odbiorca: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, ESA
Kierownik projektu: Tomasz Rybus
Uczestnicy projektu: Janusz Nicolau-Kukliński, Karol Seweryn
Status: w trakcie realizacji

CentrumBadań Kosmicznych PAN bierze udział jako podwykonawca w projekcie „Krzepkie, nienadzorowane wizualne rozpoznawanie ruchu niekooperującego satelity do przechwytywania na robicie” („Robust, unsupervised visual motion recognition of non-cooperative satellite for on-orbit capture”) prowadzonym w ramach programu PECS Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów. Głównym celem tego projektu jest zastosowanie rezultatów uzyskanych ze stanowiska testowego oraz symulacji numerycznych manewru spotkania na orbicie do opracowanie systemu rozpoznawania ruchu. Zostanie zbudowany prototyp proponowanego systemu rozpoznawania ruchu oraz zostanie przeprowadzona weryfikacja jego osiągów na specjalnie przygotowanym stanowisku testowym.

Proponowany system rozpoznawania ruchu może zostać wykorzystany do oceny parametrów ruchu obserwowanego obiektu w różnych warunkach. Aczkolwiek zastosowania tego systemu mogą być różnorodne, jest on przede wszystkim przeznaczony dla wyposażonego w manipulator satelity, który przeprowadza manewr przechwycenia drugiego satelity na orbicie. System ten zostanie zaprojektowany w taki sposób, aby uzyskiwane dane były optymalne dla układu sterowania satelity serwisowego i aby możliwe było bezpośrednie wykorzystanie tych danych do kontroli manipulatora. Projekt ten jest również ważny z perspektywy naukowej, ponieważ stwarza on możliwość badania wpływu zakłóceń generowanych przez system rozpoznawania ruchu na działanie manipulatora podczas manewru przechwycenia.

 

Rys. 1 Koncepcja stanowiska do testowania systemu rozpoznawania ruchu.

 

Rys. 2 Klatka z animacji pokazującej ruch obrotowy przechwytywanego satelity.