Opracowanie penetratora typu KRET

Nazwa projektu: Opracowanie penetratora typu KRET do badania właściwości

                          podpowierzchniowych ciał Układu Słonecznego

Odbiorca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr N522 003 31/1166)

Kierownik projektu: J. Grygorczuk

Uczestnicy projektu: K. Seweryn, R. Wawrzaszek, M. Banaszkiewicz

Status: zakończono


Opracowany KRET należy do grupy samo wbijających się penetratorów kosmicznych, które proces wbijania rozpoczynają z bazy znajdującej się na lądowniku lub pojeździe. W bazie znajduje się układ startowy (umożliwia wbijanie jeszcze nie zagłębionego urządzenia), zasilanie, układ sterujący, miernik głębokości, itp. Penetrator KRET, nawet po wbiciu, będzie znajdował się blisko bazy (maksymalnie kilka metrów), w związku z czym może być zasilany i komunikować się poprzez kabel. Środowiskiem typowanym na wbijanie się KRETa są warstwy podpowierzchniowe regolitu marsjańskiego lub księżycowego, słabo spojone i o niewielkiej wytrzymałości mechanicznej. Ze względu na pewność wbijania, zakładającą niejednorodność gruntu, z możliwością twardszych wtrąceń, założono skonstruowanie mechanizmu o możliwie dużej energii wbijania. Penetrator typu KRET osiągnie swoją maksymalną głębokość gdy opory gruntu na penetrację zrównoważą energię uderzenia. Ogólnie penetratory typu „kret” mają następujące potencjalne zastosowania: - transport czujników oraz sensorów pod powierzchnię np. Księżyca lub Marsa – wyposażenie naukowych misji kosmicznych, - analiza stanu lawin, monitorowanie zagrożenia lawinowego, monitorowanie spichlerzy ze zbożem, - autonomiczne kotwiczenie elementów konstrukcyjnych (np. elementów baz księżycowych) w warunkach mikrograwitacji, - badanie dynamicznych własności mechanicznych materiałów ziarnistych – wyposażenie naukowo technologicznych misji kosmicznych i naukowych badań ziemskich, - pobieranie próbek materiału ziarnistego w warunkach kosmicznych.

Penetrator KRET