Optymalizacja parametrów technicznych penetratora KRET

Nazwa projektu: Optymalizacja parametrów technicznych penetratora KRET na podstawie modelu numerycznego i badań doświadczalnych (Projekt w ramach PECS)
Odbiorca: Europejska Agencja Kosmiczna (ESA)
Kierownik projektu: K. Seweryn
Uczestnicy projektu: J. Grygorczuk, R. Wawrzaszek, M. Banaszkiewicz, T. Rybus
Współpraca: Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), Niemieckie Centrum Kosmiczne DLR-Bremen, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu (WWNiG) AGH Kraków
Status: zakończony


Celem projektu jest wykorzystanie możliwości operacyjnych penetratora KRET do budowy modelu fizycznego opisującego dynamikę pracy penetratora w materiałach ziarnistych. Wiedza ta zostanie spożytkowana przede wszystkim do wyznaczenia optymalnych parametrów konstrukcyjnych penetratora KRET, co w konsekwencji pozwoli na poprawienie jego parametrów technicznych.

Do analizy zostaną wykorzystane dane zmierzone w trakcie pracy penetratora w materiałach modelowych (kulki szklane, piasek kwarcowy, analog materiału księżycowego - JSC1), oraz model numeryczny materiału ziarnistego. Dodatkowym celem jest studium koncepcyjne z zakresu nowych rozwiązań konstrukcyjnych penetratorów. Wyniki takiej analizy pozwolą wskazać kierunki rozwoju penetratorów przeznaczonych do pracy w warunkach kosmicznych. Ważnym elementem projektu jest współpraca z zespołem z Niemieckiego Centrum Kosmicznego DLR–Bremen, który opracował i zbudował penetrator typu HP3 na misję Exo-Mars. Przeprowadzenie wspólnych testów i porównanie modeli numerycznych dostarczy cennego doświadczenia oraz pozwoli na wyciągnięcie konstruktywnych wniosków. Współpraca z partnerem z ESA ma także istotne znaczenie w procesie dostosowania polskich procedur przy realizacji projektów kosmicznych. Ma to szczególne znaczenie w perspektywie możliwości wstąpienia Polski do ESA.

Główne założenia projektu: 1. Testy penetratora w różnych materiałach; 2. Stworzenie układu testowego (2 i 5m) wyposażony w system pomiarowy; 3. Model numeryczny (model kulkowy) – „skalibrowany” z pomiarami własności mechanicznych materiałów; 4. Visibility study – inne metody penetracji – wiercenie.

Penetrator KRET