Penetrator planetarny dla eksperymentu THERMO-LR na misję Luna-Resurs 1 (SHEEP)

Celem projektu jest zaprojektowanie oraz wykonanie penetratora planetarnego dla eksperymentu THERMO-LR na misję Luna-Resurs 1. Zadaniem penetratora w ramach eksperymentu THERMO-LR będzie przeprowadzenie badań termicznych charakterystyk oraz termicznej struktury podpowierzchniowych warstw regolitu Księżycowego.

Główne cele naukowe eksperymentu to:

  • pomiar temperatury na powierzchni Księżyca,
  • pomiar i analiza właściwości cieplnych regolitu w regionach polarnych,
  • zbadanie wewnętrznego strumienia ciepła Księżyca, co ma pozwolić na zrozumienie pochodzenia, składu, struktury wewnętrznej i ewolucji Księżyca.

Proponowany penetrator będzie rozwinięciem wcześniej opracowanego penetratora HEEP lub penetratora EMOLE. Urządzenie THERMO-LR wykona pomiary termiczne regolitu księżycowego do głębokości minimum 1,5m. Jednocześnie istotne jest, aby sam układ napędowy nie wydzielał ciepła w okolicy miejsca wykonywania pomiarów, co mogłoby spowodować sublimację i odgazowanie substancji lotnych.

Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych (umowa nr PBS3/A6/23/2015) i realizowany jest przez konsorcjum składające się z Centrum Badań Kosmicznych PAN (pełniącego funkcję lidera konsorcjum), Politechniki Warszawskiej (Wydział Inżynierii Materiałowej) oraz przedsiębiorstwa Astronika Sp. z o. o.