RR-Space: model laboratoryjny robota kosmicznego z układem silników resistojet

 
Celem projektu RR-Space jest opracowanie, zaprojektowanie, wykonanie, a następnie przetestowanie kluczowych elementów robota kosmicznego wykorzystującego manipulator oraz układ silników resistojet do realizacji misji serwisowej satelity znajdującego się na orbicie, a dokładnie jej ostatniej fazy - manewru przechwycenia wybranego obiektu.

Projekt RR-Space ma na celu rozwój następujących podsystemów robota, współpracujących ze sobą:

  • lekkiego manipulatora satelitarnego (ze szczególnym uwzględnieniem dostosowanej do warunków kosmicznych przekładni cykloidalnej),
  • układu silników manewrowych typu resistojet wraz z układem zasilania oraz
  • układu sterowania robota.

W ramach prowadzonych prac poziom gotowości technologicznej (TRL) wskazanych elementów zostanie podniesiony do poziomu 5: walidacja poszczególnych komponentów w warunkach relewantnych, co znacząco przybliży możliwość ich wdrożenia.

Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych i realizowany w ramach konsorcjum składającego się z Centrum Badań Kosmicznych, Politechniki Warszawskiej (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa oraz Wydział Elektryczny), oraz firm: GMV Polska, UAVS Polska i Elektrotechnika B+R.

Wizja artystyczna robota wyposażonego w manipulator oraz układ silników manewrowych - wizualizacja na podstawie modelu CAD
Schemat systemu robota kosmicznego z zaznaczeniem podsystemów i zespołów wybranych do rozwinięcia w ramach projektu