SPACEDRILL: Automatyczna wiertnica rdzeniowa do pracy w ekstremalnych warunkach, w szczególności w środowisku kosmicznym

Projekt SPACEDRILL realizowany jest przez CBK PAN i AGH w ramach Programu Badań Stosowanych finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 
Projekt wpisuje się w perspektywę eksploracji planet i asteroid zarówno w celach badawczych (poszerzenia wiedzy o obiektach kosmicznych na podstawie badań płytkich warstw gruntu), jak i pozyskiwania surowców - dla budowy kolejnych urządzeń i infrastruktury (np. baz dla ludzi) oraz pozyskania pierwiastków krytycznych, tj. istotnych ze względu na rozwój naukowo- techniczny które występują na Ziemi w małych ilościach.
 
Celem projektu jest opracowanie i budowa mobilnego systemu (wiertnicy) pozwalającego w automatyczny sposób na wydobycie, zmagazynowanie a następnie transport do bazy próbek materiału w postaci rdzeni do zastosowań w środowiskach ekstremalnych. Oznacza to, że system musi autonomicznie dokonać wyboru miejsca wierceń oraz przeprowadzić tam proces wiercenia wraz z pobraniem uzyskanych rdzeni. Mobilna wiertnica stworzona w ramach projektu SPACEDRILL zdolna będzie do pracy w warunkach kosmicznych oraz w ekstremalnych środowiskach na Ziemi.
Model mobilnej wiertnicy ze złożonym (a) i rozłożonym (b) modułem odpowiedzialnym za wiercenie.
Moduł odpowiadający za wiercenie.
Prototyp wiertnicy podczas testów
Prototyp wiertnicy podczas testów