SPEKTROP

Nazwa projektu: Opracowanie obrazująco-spektralnych systemów przeznaczonych do zdalnej obserwacji obiektów
Odbiorca: Ministerstwo Gospodarki
Kierownik projektu: M. Rataj
Kierwonik Zespołu Mechanicznego: J. Grygorczuk
Uczestnicy projektu (Zespół Mechaniczny): M. Winkler, K. Seweryn, R. Wawrzaszek, R. Przybyła, M. Dobrowolski, M. Sobolewski, G. Juchnikowski
Współpraca: Bumar Sp. Z o.o.
Status: w trakcie realizacji

Celem projektu jest opracowanie rodziny spektralno-obrazujących systemów o budowie modularnej, mogących pracować w szerokim zakresie spektralnym (od 0,35µm do 20µm) i trudnych warunkach środowiskowych. Systemy te będą dysponować układami stabilizującymi głowicę pomiarową i układami precyzyjnej orientacji przestrzennej. Projektowane moduły stanowią połączenie systemu obrazującego (kamery o wysokiej rozdzielczości), pozwalającego na śledzenie wybranych obiektów oraz instrumentu spektralnego (wielokanałowy rejestrator widma), który umożliwi określenie ich cech fizycznych. Całość projektu została podzielona na kilka zadań, odpowiadających modułom funkcjonalnym proponowanego sytemu, podzielonych na trzy grupy tematyczne: - Moduły optyczne systemu obrazująco-spektralnego (GT1 - optyka); - Moduły elektroniczne systemu obrazująco-spektralnego (GT2 - elektronika); - Moduły mechaniczne systemu obrazująco-spektralnego (GT3 - mechanika). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Więcej informacji na temat projektu znajduje się na na stronie internetowej: http://spektrop.cbk.waw.pl/

SPEKTROP
SPEKTROP
SPEKTROP